Spelregels

Spelregels:

Voor de 5 tegen 5 wedstrijd gelden dezelfde regels als bij zaalvoetbal. Hieronder de regels:

Regels wedstrijden:

 1. Een speler mag worden vervangen op elk moment. De gewisselde speler blijft inzetbaar.
 2. De scheidsrechter straft met gele en rode kaarten.
  Een gele kaart betekent een straftijd van 2 minuten.
  Een rode kaart voor verdere deelname aan de wedstrijd uitgesloten.
 3. Als er gescoord wordt tegen een ploeg met minder spelers (door tijdstraffen), mag het team na de score wel weer aangevuld worden zonder de tijdstraf geheel uit te zitten.
 4. Als er bij beide teams een speler wordt uitgestuurd, mogen beiden spelers pas terugkomen op het moment dat de hele straftijd voorbij is.
 5. De 4 seconden regeling is van toepassing.
  Bij een spelhervatting moet binnen 4 seconden de bal weer in het spel zijn.
 6. Vrije trappen moeten binnen 4 seconden genomen worden.
 7. Slidings zijn niet toegestaan en wordt bestraft met een gele kaart.
  Naast de reguliere overtredingen wordt er streng gefloten op overtredingen bij de boarding.
 8. Fysiek contact wordt veel minder toegestaan dan bij veldvoetbal.
 9. Keepers mogen geen terugspeelballen in de handen pakken.
 10. Alle toegekende vrije trappen mogen direct genomen worden
 11. Buitenspelregel is niet van toepassing
 12. Keepers dienen een uitgooi onderhands in te gooien
 13. Wanneer er niet onderhands wordt uitgegooid, wordt het spel hervat met een directe vrije schop evenwijdig op de 5 meter lijn
 14. Als de bal over het net gaat, mag de verdedigende partij het spel hervatten

Regels toernooi:

 1. Een team bestaat uit minimaal 7 spelers waarvan er hoogstens 5 ( 4 veldspelers en een keeper) tegelijkertijd op het veld mogen zijn. Ieder team heeft minimaal 2 vrouwen in het team, waarvan er minimaal 1 op het speelveld staat.
 2. Ieder team is 30 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig.
 3. Een wedstrijd duurt 12 minuten.
 4. Er wordt gespeeld met een plofbal; een bal die minder stuitert dan een normale voetbal.
  De wedstrijdbal wordt u aangeboden door Sportshop Richard Kregting.
 5. Er moet worden gespeeld met zaalvoetbalschoenen.
  Dragers van een voetbalschoen worden niet tot de Arena toegelaten.
 6. 5 minuten voor aanvang wedstrijd zorgen de teams dat ze klaarstaan langs de kant van de Arena.
 7. Mocht een team niet op tijd aanwezig zijn voor aanvang van de wedstrijd, dan heeft de tegenstander automatisch met 3-0 gewonnen.
 8. Puntentelling volgens 3-1-0 systeem. Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo, is dat gelijk dan beslist het aantal doelpunten voor, is dat ook gelijk dan worden er 3 penalty’s genomen (om en om).
 9. Eten en drinken in de Arena is niet toegestaan.
 10. De Organisatie van de Supercup is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel en voor verloren, vermiste en beschadigde eigendommen.
 11. De Organisatie van de Supercup heeft het recht een team van verdere deelname uit te sluiten vanwege roekeloos gedrag, vernieling en/of onsportief gedrag.
 12. De Organisatie van de Supercup en de scheidsrechters staan altijd in onderling overleg over deelnemers die (te veel) drank op hebben. De veiligheid van zowel speler(s) als supporter(s) heeft onze prioriteit. De Organisatie heeft het recht om die personen te weigeren op het speelveld.
 13. De Organisatie van de Supercup houdt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het deelnemers reglement
 14. De Organisatie van de Supercup is niet verantwoordelijk voor afgelasting van het toernooi.
  Weersomstandigheden kunnen er mede aan ten grondslag liggen dat het toernooi tussentijds afgelast of zelf geheel afgelast moet worden.Teruggave van het inschrijfgeld is dan ook niet mogelijk.