Grote Markt Supercup

Spelregels

Spelregels:

Voor de 5 tegen 5 wedstrijd gelden dezelfde regels als bij zaalvoetbal. Hieronder de regels:

Regels wedstrijden:

 1. Een speler mag op elk moment worden vervangen. De gewisselde speler blijft inzetbaar. Eerst de speler eruit, dan de speler erin.
 2. De arbitrage bestraft met gele en rode kaarten. Een gele kaart betekent een tijdstraf van 2 minuten, dit betekent dat een team 2 minuten met een man minder speelt. Deze speler mag na deze tijdstraf weer meespelen. Een rode kaart betekent dat het team 5 minuten met een speler minder speelt. De desbetreffende speler mag niet meer meedoen.
 3. Een speler die een rode kaart ontvangt is uitgesloten voor verdere deelname aan het toernooi.
 4. Spelhervattingen dienen binnen 4 seconden te worden genomen. Gebeurt dit niet, dan gaat de bal terug naar de keeper van de andere partij en hervat deze het spel met een doelworp.
 5. Slidings in de richting van de tegenstander zijn niet toegestaan. Deze worden bestraft met een gele kaart. Dit is naar het inzicht van de arbitrage.
 6. Fysiek contact wordt veel minder toegestaan dan bij veldvoetbal.
 7. Keepers mogen een terugspeelbal niet in hun handen pakken.
 8. Alle vrije schoppen zijn direct.
 9. De buitenspelregel is niet van toepassing.
 10. Keepers dienen een doelworp onderhands te gooien. Wanneer dit niet gebeurt, gaat de bal naar de keeper van de andere partij. De keeper mag het spel dan hervatten met een doelworp.
 11. Als de bal over het net gaat, mag de partij die de bal niet als laatste raakte, het spel hervatten. Dit gebeurt zo dicht mogelijk op de plaats waar hij over het net ging, tenzij de bal over het net achter de goal of tegen het doek achter de goal komt. Dan hervatten we in de hoek van het veld of met een doelworp.
 12. Op contact bij de boarding wordt streng gefloten. Het vasthouden van de boarding is niet toegestaan. Dit wordt bestraft met een vrije schop.
 13. Bij een vrije schop staat de tegenstander op minimaal 5 meter.
 14. Er mag niet worden gescoord van eigen helft.
 15. Uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord.

Regels toernooi:

 1. Een team bestaat uit minimaal 7 spelers waarvan er maximaal 5 op het veld staan. Daarnaast moeten er van deze 7 spelers, minimaal 2 vrouwen zijn. Een team speelt altijd met minimaal 1 vrouw op het veld. Dit geldt niet voor de Out of School Cup, Het Vrouwen Voetbal Toernooi en het Walking Football Toernooi.
 2. Ieder team is minimaal 30 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig. Deze dienen zich aan te melden bij de tent van de organisatie.
 3.  De speelduur van een wedstrijd tijdens het Horeca Grote Markt Toernooi, Out of School Cup, Bedrijven Toernooien op vrijdag en zaterdag duren 9 minuten. Bij de Knotsenburg Cup duurt een wedstrijd 11 minuten. Tijdens het Horeca Nijmegen en het Vrouwen Voetbal Toernooi duurt een wedstrijd 12 minuten. De tijdwaarneming gebeurt door de organisatie. Tijd=tijd!
 4. Er wordt gespeeld met een ‘’plofbal’’. Dit is een bal die veel minder stuitert, dan een normale bal. De wedstrijdbal wordt u aangeboden door Sportshop Richard Kregting.
 5. Voetbalschoenen met noppen zijn niet toegestaan. Spelers met veldvoetbalschoenen worden geweigerd.
 6. Ieder team staat 5 minuten voor aanvang van zijn wedstrijd klaar bij de Arena.
 7. Mocht een team niet op tijd aanwezig zijn voor aanvang van de wedstrijd, dan wordt een reglementaire overwinning van 3-0 aan de tegenstander toegekend.
 8. Puntentelling geschiedt volgens het 3-1-0-systeem. Bij een gelijke stand in de poule beslist allereerst het doelsaldo. Op moment dat er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, wordt er gekeken naar het aantal doelpunten voor. Mocht er dan nog geen winnaar zijn, dan wordt er gekeken naar het onderling resultaat. Als dit ook een gelijke stand oplevert, worden er door ieder team 3 penalty’s genomen.  Mocht er na deze 3 penalty’s nog geen winnaar zijn, dan worden er om en om penalty’s genomen tot dat er een beslissing is.
 9. Het als eerst genoemde team neemt plaats op de helft aan de kant van de St. Stevenskerk. Het andere team trapt af.
 10. Bij gelijke of gelijk lijkende tenues trekt het als tweede genoemde team hesjes aan. Deze worden verstrekt door de organisatie van de Grote Markt Supercup.
 11. In de Arena is het niet toegestaan om te eten en/of te drinken.
 12. De organisatie van de Grote Markt Supercup is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel. Ook is zij niet aansprakelijk voor verloren en/of beschadigde eigendommen.
 13. De organisatie van de Grote Markt Supercup heeft het recht een team van verdere deelname uit te sluiten vanwege roekeloos gedrag, vernieling en/of onsportief gedrag. Tegen een eventuele uitsluiting is geen beroep mogelijk.
 14. De organisatie van de Grote Markt Supercup en de arbitrage staan altijd in onderling overleg over deelnemers die (te veel) drank op hebben. De veiligheid van zowel de speler(s), als de supporter(s) heeft onze prioriteit. De organisatie heeft het recht om deze spelers uit te sluiten van verdere deelname aan het toernooi. Tegen een eventuele uitsluiting is geen beroep mogelijk.
 15. De organisatie van de Grote Markt Supercup is niet verantwoordelijk voor afgelasting van het toernooi. Weersomstandigheden kunnen er mede aan ten grondslag liggen dat het toernooi wordt afgelast. Restitutie van het inschrijfgeld is dan ook niet mogelijk.
 16. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Grote Markt Supercup. Deze beslissingen zijn bindend.
 17. Omkleden kan in de sporthal onder de St. Stevenskerk.